Region Stockholm Regiongemensam upphandlings- och avtalstjänst, SLL2061

Regiongemensam upphandlings- och avtalstjänst, SLL2061

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar en regiongemensam upphandlings- och avtalshanteringstjänst för Beställarens Enheter, inklusive dess verksamheter, för att täcka det gemensamma behovet av ett konsoliderat upphandlings- och avtalshanteringsverktyg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2022-0578