Region Stockholm Region Stockholms anknutna stiftelser, SLL1614

Region Stockholms anknutna stiftelser, SLL1614

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar Stiftelsetjänster till Regionstyrelsen vid Region Stockholm. I tjänsten Stiftelsetjänster ingår redovisning och administration av Region Stockholms samförvaltade anknutna avkastningsstiftelser med gemensamt placerad förmögenhet. Samförvaltningen innehåller i dagsläget 95 stiftelser och 24 gåvofonder som riktar sig mot ändamål så som sjukvård, social hjälpverksamhet, vetenskaplig forskning och utbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0363