Region Stockholm Reagenskit för diagnostisering av svår kombinerad immunbrist och spinal muskelatrofi

Reagenskit för diagnostisering av svår kombinerad immunbrist och spinal muskelatrofi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetslaboratoriet avser att upphandla reagenskit för diagnostisering av svår kombinerad immunbrist och spinal muskelatrofi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-03