Region Stockholm Ramavtal Projekterande konsulter Landskapsarkitekt

Ramavtal Projekterande konsulter Landskapsarkitekt

Locum AB, Stockholm

Locum avser anskaffa ett ramavtal avseende projekterande konsulter med inriktning Landskapsarkitektur.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0287