Region Stockholm Ramavtal Projekterande konsulter Arkitekt Stadsbyggnad

Ramavtal Projekterande konsulter Arkitekt Stadsbyggnad

Region Stockholm, Stockholm

Locum avser anskaffa ett ramavtal avseende projekterande konsulter med inriktning Stadsbyggnad med vårdinriktning.  

Detta ramavtal kommer användas för konsulttjänster avseende Arkitekttjänster och närliggande tjänster till uppdrag för såväl strategiska investeringar inklusive tillhörande ersättningsinvesteringar och rationaliseringsinvesteringar som övriga investeringar och fastighetsunderhåll.

Då denna upphandling är annonserad under semestertider kommer möjligheten att få svar på ställda frågor vara ytterst begränsad under veckorna 28-31.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-0288