Region Stockholm Ramavtal mediebyrå rekrytering tryckta, digitala medier inkl. arbetsgivarvarumärkesstärkande kampanjer 2022, SLL1901

Ramavtal mediebyrå rekrytering tryckta, digitala medier inkl. arbetsgivarvarumärkesstärkande kampanjer 2022, SLL1901

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Ramavtal mediebyrå inför rekrytering tryckta medier, digitala, arbetsgivarvarumärkesstärkande kampanjer och sociala medier tecknas med mellan (ett till tre) 1-3 leverantörer med fördelningsnyckel rangordning. Tidningar som annonseras i inför rekrytering är exempelvis dagspress och facktidningar som Läkartidningen och Dagens Medicin. Digital media avser exempelvis tillhörande banners för webtidningar i fackpress och övriga tidningar, olika rekryteringssajter samt sociala medier kan vara exempelvis Linkedin och Meta.

Ramavtal mediebyrå inför rekrytering tryckta medier, digtala, arbetsgivarvarumärkesstärkande kampanjer och sociala medier tecknas med mellan (ett till tre) 1-3 leverantörer med fördelningsnyckel rangordning. Tidningar som annonseras i inför rekrytering är exempelvis dagspress och facktidningar som Läkartidningen och Dagens Medicin, etc. Digital media avser exempelvis tillhörande banners för webtidningar i fackpress och övriga tidningar, olika rekryteringssajter samt sociala medier te x Linkedin och Meta.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0333