Region Stockholm Ramavtal mediebyrå inför rekrytering 2022, SLL1901

Ramavtal mediebyrå inför rekrytering 2022, SLL1901

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm genomför en lokalt samordnad upphandling avseende mediebyrå rekrytering. Upphandlingen kommer rendera i 2 ramavtal, ett per anbudsområde A och B. A avser tryckta medier, digitala medier och vid kombination med större arbetsgivarvarumärkesstärkande kampanjer i sociala medier ska detta avropas inom anbudsområde A. Om endast arbetsgivarvarumärkesstärkande kampanjer sociala medier avropas, ska detta ske inom anbudsområde B. Man får lämna anbud på båda anbudsområdena, men ska uppfylla omsättningskraven för att kunna tilldelas båda ramavtalen. Takvolym anbudsområde A: 32MSEK, B:29MSEK.

Anbudsområde A, anbudsområde B

2 olika ramavtal upphandlas, anbudsområde A och anbudsområde B.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2020-0357