Region Stockholm Ramavtal lokala bullerskyddsåtgärder - Nockebybanan

Ramavtal lokala bullerskyddsåtgärder - Nockebybanan

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Projektet avser uppförande av s.k. lokala bullerskyddsåtgärder i enlighet med bilaga 6.3 Teknisk beskrivning. De lokala bullerskyddsåtgärderna består utav åtgärder för inomhusmiljön i form av fönster och ventilåtgärder, för bostäder för permanentboende längs Nockebybanan. Omfattningen ca 120 fastigheter och med en maximal takvolym för ramavtalet på 15 miljoner kronor.

Ramavtalet gäller i 3 år option 1+1år.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-01)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2022-0697