Region Stockholm Ramavtal Konsulter för fysisk tillgänglighet

Ramavtal Konsulter för fysisk tillgänglighet

Locum AB, Stockholm

Ramavtal gällande Konsulter för fysisk tillgänglighet. 

Förutom Locum AB är även Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Region Stockholm samt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) avropsberättigade parter i avtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-1065