Region Stockholm Ramavtal avseende förvaltnings- och utvecklingstjänster för Applikationer och Webb

Ramavtal avseende förvaltnings- och utvecklingstjänster för Applikationer och Webb

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och består av två självständiga Anbudsområden enligt följande: - Anbudsområde 1 - förvaltnings- och utvecklingstjänster för Applikationer avser Regionen att teckna ramavtal med maximalt fyra (4) ramavtalsleverantörer. - Anbudsområde 2 - förvaltnings- och utvecklingstjänster för Webb avser Regionen att teckna ramavtal med maximalt fyra (4) ramavtalsleverantörer. Avrop från ramavtalet kommer att ske utifrån förnyad konkurrensutsättning.Lot nr.: 1

Svarsformulär för båda Anbudsområdena

(A) Avser önskade svar för båda Anbudsområdena.

Last tender date: 02/05/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3947

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3947&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/25/2024 23:00:00

Duration contract end date : 03/24/2028 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Anbudsområde 1- förvaltnings- och utvecklingstjänster för Applikationer

- Anbudsområde 1 - förvaltnings- och utvecklingstjänster för Applikationer avser Regionen att teckna ramavtal med maximalt fyra (4) ramavtalsleverantörer.

Last tender date: 02/05/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3947

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3947&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/25/2024 23:00:00

Duration contract end date : 03/24/2028 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Anbudsområde 2 - förvaltnings- och utvecklingstjänster för Webb

- Anbudsområde 2 - förvaltnings- och utvecklingstjänster för Webb avser Regionen att teckna ramavtal med maximalt fyra (4) ramavtalsleverantörer.

Last tender date: 02/05/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3947

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3947&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/25/2024 23:00:00

Duration contract end date : 03/24/2028 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RS 2023-0764