Region Stockholm Radiofarmaka, SLL453

Radiofarmaka, SLL453

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar leverans av Radiofarmaka samt MT-produkt samt tillhörande kringtjänster. Efterfrågat sortiment framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation.

Avtalsområde A Mo-99/Tc-99m-generator

Avtalsområde A omfattar: Mo-99/Tc-99m-generator (position 1–6 i Bilaga 2 Artikelspecifikation).

Avtalsområde B: Ge-68/Ga-68- generator

Avtalsområde B omfattar: Ge-68/Ga-68- generator (position 7–8 i Bilaga 2 Artikelspecifikation).

Övriga positioner

Beställaren kommer att anta en (1) leverantör per position, med undantag för positioner som utgör en varugrupp (Avtalsområde) där Beställaren kommer att anta en (1) leverantör för respektive Avtalsområde.

Efterfrågade Varor framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation. Hur positionerna utvärderas framgår av upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022–0264