Region Stockholm Provtagningsmateriel - Provtagningspinnar och rör för odling

Provtagningsmateriel - Provtagningspinnar och rör för odling

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Provtagningsmateriel - Provtagningspinnar och rör för odling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-11925