Region Stockholm Projektresurser för installationsprojekt 2022, SLL1542

Projektresurser för installationsprojekt 2022, SLL1542

Region Stockholm, Stockholm

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvård. Investeringsramen för hälso- och sjukvården 2018-2027 uppgår till ca 40 miljarder kronor. På flertalet av regionens sjukhus pågår och/eller planeras omfattande om-, till- och nybyggnationer. Dessa ytor ska inredas och utrustas med medicinteknisk utrustning samt utrustning för data- och telekommunikation. Arbetet med att specificera, upphandla, projektera, installera, tekniskt driftsätta och överlämna dylik inredning och utrustning sker parallellt med byggprojekten och måste därför noggrant planeras så att den kompletta funktionen i de utrustade ytorna uppnås på utsatt tid. rojektledare, projektingenjörer, installationssamordnare, projektadministratörer etc. med relevant erfarenhet vad avser genomförandet av komplexa investeringsprojekt

Region Stockholm upphandlar upptill 12 ramavtal kombinerad typ av tekniska konsulter enligt ABK09 avseende projektresurser för installationsprojekt för utrustningar inom hälso- och sjukvård. 6 ramavtal tecknas med rangordning lägsta pris och ytterligare rang 7-12 kan tilldelas avrop endast efter förnyade konkurrensutsättningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0023