Region Stockholm Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering

Region Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Primärvårdsrehabilitering.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 0706-0590