Region Stockholm Planerad specialiserad rehabilitering lymfödemrehabilitering

Planerad specialiserad rehabilitering lymfödemrehabilitering

Region Stockholm Stockholm

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk

Förfrågningsunderlag: http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/vardval-stockholm/lymfodem---specialiserad-rehabilitering/

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 0903-3490