Region Stockholm Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

Region Stockholm, Stockholm

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk

https://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/vardavtal/lov-vardval-stockholm/lymfodem---specialiserad-rehabilitering/

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2016-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2016-3490