Region Stockholm Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2016-3490