Region Stockholm Personburen strålskyddsutrustning 2023, SLL505

Personburen strålskyddsutrustning 2023, SLL505

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Region Stockholm har för avsikt att upphandla personburen strålskyddsutrustning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0156