Region Stockholm Pendeltåg i Stockholm

Pendeltåg i Stockholm

Stockholms läns landsting genom trafiknämnden, Stockholm

Uppdraget omfattar utförandet av pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen , inklusive resenärs- och kundrelaterade tjänster såsom trafikinformation, försäljning, kundservice och intäktssäkring, drift samt underhåll av stationer och övriga kundmiljöer, Fordon och depåer. Pendeltågssystemet består utav fem bangrenar med totalt 54 stationer och en total banlängd på cirka 24 mil. På Pendeltågstrafiken utförs med 129 fordon av typen X60/A och X60B. Pendeltågstrafiken omfattar cirka 12 500 000 tågutbudskilometer. Antalet påstigande passagerare är drygt 400 000 per dag.

(Förhandsannons)

Förfarande

Konkurrenskraftigt upphandlingsförfarande

Publicerad

2023-02-20

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2023-0212