Region Stockholm Patientnära analysinstrument och snabbtester 2024 SLL418

Patientnära analysinstrument och snabbtester 2024 SLL418

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar instrument, reagenser, tester och kontrollmaterial avsedda att användas för patientnära analysverksamhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0366