Region Stockholm Operationslampor 2022, SLL327

Operationslampor 2022, SLL327

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandling av operationslampor i enlighet med Upphandlingsdokument

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/93