Region Stockholm Ombyggnation K67/K69 Huddinge Sjukhus

Ombyggnation K67/K69 Huddinge Sjukhus

Locum AB

Projektet avser ombyggnad av avdelning K67/69 i K4.1-huset, plan 6 på Huddinge sjukhus. Total bruttoarea ca 1 500 m². Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2022-1112