Region Stockholm Obstetrisk ultraljudsmottagning

Obstetrisk ultraljudsmottagning

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Obstetriska ultraljudsmottagning.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 0706-0590