Region Stockholm NO-behandling 2023, SLL177

NO-behandling 2023, SLL177

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar leverans av komplett NO-behandling. Detta inkluderar exempelvis, men inte begränsat till, distribueringsutrustning, kalibreringsgas för kalibrering, gasflaskor med NO-gas, förbrukningsartiklar, Förebyggande underhåll, support, utbildning samt logistikhantering inklusive frakt.

Den precisa omfattningen av efterfrågade Produkter framgår av Upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0338