Region Stockholm Neuronavigationsutrustning, uppdatering

Neuronavigationsutrustning, uppdatering

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Upphandlingen avser en uppdatering av delar av hårdvara för kirurgisk navigation inom neurokirurgi på den befintliga navigationsutrustningen, av fabrikat Brainlab, genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145) 6 kapitel 14§ pkt 2 och 6 kapitel 17§ pkt 2b och teckna avtal med Brainlab Sales GmbH för uppdateringen.

Uppdateringen avser utbyte av Curve Navigation Station (2st), med tillhörande Kick Navigation Station (2st) samt BUZZ OR Information Hub (2st), nödvändiga för att patientsäkerhet och vårdproduktion kan upprätthållas, även efter den 2022-07-31, då utrustningarna når ”end of life” och tillgång till teknisk support och reservdelar för dessa upphör.

Navigationsutrustningen används vid ME neurokirurgi, Öron-näsa-hals- samt ortopedverksamheten, med nära samarbete mellan de olika enheterna gällande skallbaskirurgi och spinal kirurgi. Systemet används även av neurokirurgiska kliniken i Uppsala. Samarbete kring främst patienter m vaskulära sjukdomar.

För att uppnå full funktionalitet för avsedd användning i syfte att erbjuda högspecialiserad och avancerad neurokirurgi är det nödvändigt att hårdvaran är av samma fabrikat och är utrustad med efterfrågade funktioner. ME Neurokirurgi har verksamhet inom funktionell och malign tumörkirurgi där stereotaktiska ingrepp utförs i stor utsträckning. ”Frame less” navigation för kirurgier där huvudet inte kan fixeras i huvudstöd är en nödvändighet för att kunna trygga patientsäkerheten i samband med exempelvis shuntoperationer. Vidare är kompatibilitet med Gammaplan för strålknivsbehandlingar ett krav. Navigation i samband med all spinal kirurgi har implementerats på ME Neurokirurgi. Spinal navigation ställer speciella krav på navigationssystemet gällande hård och mjukvara, i investeringen ingår en ersättning av nuvarande Kick modul till Curve med modern programvara.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-08-17

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län, Uppsala län

Diarie-/referensnummer

K 2022-6599