Region Stockholm Nationell upphandling dostarlimab 2022

Nationell upphandling dostarlimab 2022

Region Stockholm, Stockholm

Som del av nationell samverkan för läkemedel syftar upphandlingen till att skapa enhetliga affärsmässiga förutsättningar för användning av PD1- och PD-L1-hämmare i Sverige. Upphandlingen ska bidra till en jämlik och kostnadseffektiv användning av PD1- och PD-L1-hämmare för patienter i hela landet.

Upphandlingen har genomförts som förhandlat förfarande enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Jemperli (L01FF07 dostarlimab) förväntas användas enligt EMA-godkännande samt utifrån nationella vägledande rekommendationer för behandling.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-07-09

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

FSN 2020-0139