Närakuter

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingen omfattar driften av två Närakuter i enlighet med vad som framgår nedan.

Upphandlingen är uppdelad i följande självständiga objekt:

• Objekt 1: Nacka

• Objekt 2: Sollentuna

Närmare information om respektive Objekt framgår av objektsbeskrivningarna. Närmare information om tjänsten framgår av upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndighet är Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Region Stockholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2023–0237