Region Stockholm MT-utrustning gastillbehör, SLL176

MT-utrustning gastillbehör, SLL176

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar leverans av medicinteknisk utrustning (MT-utrustning) avseende gastillbehör. Produkterna som omfattas av upphandlingen framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation.

Avtalsområde A: Gasblandare för medicinsk andningsoxygen och medicinsk andningsluft (position 1-4, 9-10)

Avtalsområde A omfattar Gasblandare för medicinsk andningsoxygen och medicinsk andningsluft mellan noll (0) och minst 15 l/m, (position 1-4 samt position 9-10 i Bilaga 2 Artikelspecifikation).

Avtalsområde B: Gasblandare för medicinsk andningsoxygen och medicinsk andningsluft (position 5-10)

Avtalsområde B omfattar Gasblandare för medicinsk andningsoxygen och medicinsk andningsluft mellan 0-25 l/m (position 5-10 i Bilaga 2 Artikelspecifikation).

Avtalsområde C: Gasblandare för lustgas och medicinsk andningsoxygen (position 11 – 16 )

Avtalsområde C omfattar Gasblandare för lustgas och medicinsk andningsoxygen (position 11 – 16 i Bilaga 2 Artikelspecifikation).

Övriga positioner

Upphandlingen omfattar leverans av medicinteknisk utrustning (MT-utrustning) avseende gastillbehör. Produkterna som omfattas av upphandlingen framgår av Bilaga 2 Artikelspecifikation. Beställaren kommer att anta en (1) leverantör per position i Bilaga 2 Artikelspecifikation, med undantag positionerna som utgör en varugrupp (Avtalsområde A, B och C) där Beställaren kommer att anta en (1) leverantör per Avtalsområde.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0339