Region Stockholm Möten och evenemang, fysiska, digitala och hybridmöten SLL860

Möten och evenemang, fysiska, digitala och hybridmöten SLL860

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Region Stockholm har för avsikt att upphandla tjänster avseende möten och evenemang.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2020-0461