Region Stockholm Molekylär diagnostik för påvisning av Mycobacterium tuberculosis-komplexet

Molekylär diagnostik för påvisning av Mycobacterium tuberculosis-komplexet

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Molekylär diagnostik för påvisning av Mycobacterium tuberculosis-komplexet

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2021-26