Region Stockholm Mikrobiologiska säkerhetsbänkar

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Upphandlingen avser fabriksnya fristående mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass II för användning i renrum.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-10-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-3493