Region Stockholm Mediapendlar

Mediapendlar

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Upphandlingen avser leverans av mediapendlar till Karolinska.Lot nr.: 1

Kravspecifikation

Upphandlingen avser mediapendlar för ett flertal pågående projekt. Pendlar ska kunna bestyckas med uttag för medicinskgas, el, nätverk och larmknappar. De ska kunna beställas i olika storlekar baserat på behov.

Last tender date: 04/12/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/14/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/13/2026 22:00:00Lot nr.: 2

Avtal

Upphandlingen avser mediapendlar för ett flertal pågående projekt. Pendlar ska kunna bestyckas med uttag för medicinskgas, el, nätverk och larmknappar. De ska kunna beställas i olika storlekar baserat på behov.

Last tender date: 04/12/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/14/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/13/2026 22:00:00Lot nr.: 3

Generella krav

Upphandlingen avser mediapendlar för ett flertal pågående projekt. Pendlar ska kunna bestyckas med uttag för medicinskgas, el, nätverk och larmknappar. De ska kunna beställas i olika storlekar baserat på behov.

Last tender date: 04/12/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/14/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/13/2026 22:00:00Lot nr.: 4

Krav på anbudsgivaren

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 04/12/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/14/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/13/2026 22:00:00Lot nr.: 5

Anbudsutvärdering

Se upphandlingsdokument

Last tender date: 04/12/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=11681&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/14/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/13/2026 22:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2024-1155