Region Stockholm Mätning av kroppssammansättning för att kunna optimera nutrition

Mätning av kroppssammansättning för att kunna optimera nutrition

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

För att möjliggöra vårdinsatsen: Mätning av kroppssammansättning för att kunna optimera nutrition.

av kroppssammansättning för att kunna optimera nutrition.

Avser Karolinska Universitetssjukhuset att införskaffa utrustning: Pea Pod

Som har de för vårdinsatsen nödvändiga och unika egenskaperna: Metoden är snabb och enkel, det krävs ingen sedering, barnen blir inte utsatt för smärtor och mätmetoden är ofarligt (det vill säga ingen strålning). Apparaten är läm

För att kunna behandla våra patienter mer optimalt och individanpassat anser vi att det är mycket viktig att införskaffa en apparat där man enkelt och ofarligt kan mäta densiometri hos neonatala patienter. Detta kommer leder till en mer optimal tillväxt samt mindre risk för framtida negativa utfall. Vidare behövs det fortsatt forskning kring kroppssammansättning, optimal nutrition och hur detta kan förebygga framtida komplikationer.

I nuläget finns det PEA POD som densiometri-apparat på marknaden. Apparaten är väl evaluerad.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

K 2022-11570