Region Stockholm Marknadsdialog gällande pendelbåtstrafik i Stockholms län på linje 80 (E50)

Marknadsdialog gällande pendelbåtstrafik i Stockholms län på linje 80 (E50)

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Trafikförvaltningen är måna om att få ta del av marknadens erfarenheter, tankar och förslag gällande hur upphandlingen och affären bör genomföras och struktureras. Marknadsdialogen kommer att fokusera på upphandlingen av linje 80 (inklusive eventuell sträckning Täby-Ropsten), men inspel och synpunkter på pendelbåtstrafiken som helhet uppskattas likaså.

(Periodiskt meddelande)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2024-0202