Logopedi

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om vårdvalssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Logopedverksamhet. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett kan erhållas via nedanstående länk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 0706-0590