Region Stockholm Logistiklösning för förbrukningshjälpmedel i hemmet

Logistiklösning för förbrukningshjälpmedel i hemmet

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Upphandling av logistiktjänst för SLSOs enhet Förbrukningshjälpmedel i hemmet, FHH.

SLSO:s målbild i denna upphandling är: Rätt produkt till rätt person på rätt plats i rätt tid.

Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 6 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen är uppdelad i två steg. Denna ansökningsinbjudan utgör det första steget.

Beskrivningen av upphandlingens innehåll i ansökningsinbjudan kommer utgöra utgångspunkt för framtagandet av anbudsfasdokumenten för steg två.

Denna upphandling omfattar en helhetslösning för logistiktjänst innefattande:

- lagerhantering

- logistik

- leverans till patient

- returer

Upphandling av logistiktjänst för SLSOs enhet Förbrukningshjälpmedel i hemmet, FHH.

SLSO:s målbild i denna upphandling är: Rätt produkt till rätt person på rätt plats i rätt tid.

Med föregående års inköp som referens uppskattar SLSO avtalsvärdet för en fyraårsperiod till 350 miljoner kronor. Takvärdet för hela ramavtalstiden (48 månader) är 430 miljoner SEK. Upphandlingen görs i enlighet med reglerna om förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 6 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen är uppdelad i två steg. Denna ansökningsinbjudan utgör det första steget.

Beskrivningen av upphandlingens innehåll i ansökningsinbjudan kommer utgöra utgångspunkt för framtagandet av anbudsfasdokumenten för steg två. Eftersom dessa dokument är under framtagning kan de komma att avvika i förhållande till den beskrivning som lämnas här. Beskrivningen avseende logistiktjänsten i detta steg utgör således ej fastställda minimikrav. Angivna volymer är uppskattningar och inte på något sätt bindande för SLSO.

SLSO har i uppdrag att bedriva verksamhet som säkerställer att patienter som har behov av förbrukningshjälpmedel får dessa levererade till hemmet. Förbrukningshjälpmedel förskrivs av vårdpersonal som bedömer att patienten har behov av just denna specifika produkt.

Denna upphandling omfattar en helhetslösning för logistiktjänst innefattande:

lagerhantering

logistik

leverans till patient

returer

Volymomfattning

Inom Region Stockholm är det ca 182 000 patienter som är i behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Produktsortimentet omfattar ca 3 100 artiklar, inklusive transitartiklar.

Uppskattad lagerdimensionering är mellan 2 500 och 5 000 pallplatser.

Dessutom krävs ytterligare ca 200-300 kvm med hyllplatser för hantering av sterila produkter.

Dagligen hanteras ca 3 500 orderrader och 2 100 leveranser.

På en månad fördelas de ca 46 000 leveranserna uppskattningsvis enligt nedan:

Inbärning 5 %

Utanför dörr 65 %

Utlämningsställe 30 %

Utomlänsleveranser 0,4 %

För närvarande utvecklas två nya leveranssätt som kommer att förändra mixen, varubrev och boxleverans.

Returfrekvensen ligger på 1 %.

Produkter och dess egenskaper

Ägandet av lagersaldot och kapitalbindning ligger hos SLSO.

Produktsortimentet upphandlas separat av Region Stockholm.

FHH sköter avropen/inköpen till lagret.

Förbrukningshjälpmedlen indelas i dagsläget i följande fem områden: Inkontinens, Kompression, Förband och sårvård, Diabetes samt Näringspreparat med tillbehör.

Lagerhållning och leverans

I dagsläget behöver ca 1 500 artiklar lagerhållas av leverantören. Utöver det ska utrymme för transitartiklar finnas.

Det finns sterila produkter, vilket ställer speciella krav på lagerhållning och emballering. Hantering av sterila produkter ska följa beskrivning Svensk standard: SS 8760015:2017 Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg.

Det kan komma att finnas produkter som kräver lagerhållning och transport i specifik temperatur. I dagsläget kan alla produkter hanteras i temperaturspannet +5 till +40 grader C.

Transportbokning till patient hanteras av FHH, som också gör upp med patient om leveranstid och leveranssätt. Bokningen skickas sedan till leverantören som samarbetar med transportören (om separat). Leveransadress anges i bokningen. Leverans till patient ska ske inom 3 dagar efter att leverantören mottagit bokningen. Leverantören ansvarar således för transport av varorna mellan lagret och patienten, inklusive eventuella avtal med underleverantör/er för att ombesörja transporten.

Systemstöd

För utförande av logistiktjänsten behöver leverantören ha ändamålsenliga systemstöd och rutiner för att sköta sina åtaganden och för att realtidsintegreras mot SLSOs system. Realtidsintegrationerna ska vara av formaten JSON eller XML och kommuniceras via API eller SFTP.

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2023-02-08)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2023-01-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLSO 2022-2280