Region Stockholm Likvor-shuntar med tillbehör

Likvor-shuntar med tillbehör

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset avser upphandla ett nytt ramavtal för likvor-shuntar med tillbehör (shuntsystem).

Upphandlingen är uppdelad i tre olika delområden. Anbud kan lämnas på ett eller fler delområden.

• Delområde 1: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt med magnet.

• Delområde 2: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt MR-kompatibel.

• Delområde 3: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt med minst 15 olika motstånd.Lot nr.: 1

MTU/MTP

Karolinska universitetssjukhuset avser upphandla ett nytt ramavtal för likvor-shuntar med tillbehör (shuntsystem).

Upphandlingen är uppdelad i tre olika delområden. Anbud kan lämnas på ett eller fler delområden.

• Delområde 1: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt med magnet.

• Delområde 2: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt MR-kompatibel.

• Delområde 3: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt med minst 15 olika motstånd.

Last tender date: 05/16/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Område 1

Delområde 1: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt med magnet.

Last tender date: 05/16/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Område 2

Delområde 2: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt MR-kompatibel.

Last tender date: 05/16/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Område 3

Delområde 3: Omställningsbar ventrikuloperitoneal shunt med minst 15 olika motstånd.

Last tender date: 05/16/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Karolinska Universitetssjukhuset

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16594&GoTo=Tender

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2024-1244