Region Stockholm Leverantörsdialog: Medicinteknisk utrustning - Gastillbehör

Leverantörsdialog: Medicinteknisk utrustning - Gastillbehör

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm planerar att upphandla Medicinteknisk utrustning - Gastillbehör och bjuder in potentiella leverantörer att inkomma med svar i enlighet med vad som framgår av "Inbjudan till leverantörsdialog".

För mer information, vänligen se "Inbjudan till leverantörsdialog".

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-08-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLL176