Region Stockholm Leverantörsdialog: Beställningssystem för läkemedel

Leverantörsdialog: Beställningssystem för läkemedel

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Beställaren inbjuder potentiella leverantörer, som bedömer att de i huvudsak kan möta Beställarens behov så som beskrivet i underlaget, till enskilda dialogmöten i enlighet med vad som framgår av underlaget.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-03-12)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLL 1649