Region Stockholm Leverans av Teledermatoskopisystem

Leverans av Teledermatoskopisystem

Region Stockholm, Stockholm

Målet med upphandlingen är ett standardiserat, heltäckande verksamhetssystem som är

användarvänligt och funktionellt och som tillgodoser Regionens behov av nytt digitalt it‐stöd för

vårdprocessen för teledermatoskopi. Systemet ska kunna integreras med andra system som

används hos Regionen som är nödvändiga för att kunna utföra Regionens uppdrag.

Upphandlingen omfattar ett Teledermatoskopisystem till Regionen.

Omfattningen av upphandlingen är:

* Installation av Teledermatoskopisystem i Regionens it‐miljö (on‐sitelösning) med

tillhörande integrationer till andra specifikt angivna verksamhetssystem

* Efterföljande drifttjänster och support av godkänt och driftsatt Teledermatoskopisystem

* Tillhörande utvecklingsuppdrag och konsulttjänster

Teledermatoskopisystemet beskrivs vidare mer i detalj i Bilaga 2 Kravspecifikation.

Anbud ska lämnas på samtliga delar av Upphandlingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2020-1168