Region Stockholm LC-MS/MS Masspektrometer

LC-MS/MS Masspektrometer

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av fyra (4) stycken trippel kvadrupol (QQQ) masspektrometersystem (LC-MS/MS) till Droganalyslaboratoriet, Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetslaboratoriet.

Karolinska avser upphandla fyra (4) stycken kompletta fabriksnya trippel kvadrupol (QQQ) masspektrometersystem (LC-MS/MS).

Karolinska avser anskaffa två system som ersättning av två äldre system. Instrumenten ska medge kvantitativ analys vid mycket låga halter i komplexa biologiska matriser. Instrumentet ska användas till ackrediterade droganalyser med högt ställda kvalitetskrav. Vilket kräver hög selektivitet. Beställning av dessa kommer att ske omgående.

Karolinska avser även utöka sin verksamhet med ytterligare två (2) system.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-1542