Region Stockholm Läkemedelsförsörjning SLL1350

Läkemedelsförsörjning SLL1350

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingen omfattar tjänster inom läkemedelsförsörjning till Beställaren inom de Avtalsområden och med det innehåll som framgår nedan.

Upphandlingen är uppdelad i följande självständiga Avtalsområden:

• Avtalsområde A: Läkemedelsleveranser

- Läkemedelsleveranser

- Vätskevagnar

- Kvalitetsgranskningar

- Särskild lagerhållning

- Distribution och lagerhållning vid särskild händelse

• Avtalsområde B: Extempore

- Steril extemporetillverkning

- Kliniska prövningar

- Särskild lagerhållning

• Avtalsområde C: Slutenvårdsdos

- Dosdispensering för slutenvården

Närmare information om Tjänsterna framgår av Upphandlingsdokumenten.

Avtalsområde A: Läkemedelsleveranser

Avser:

- Läkemedelsleveranser

- Vätskevagnar

- Kvalitetsgranskningar

- Särskild lagerhållning

- Distribution och lagerhållning vid särskild händelse

Avtalsområde B: Extempore

Avser:

- Steril extemporetillverkning

- Kliniska prövningar

- Särskild lagerhållning

Avtalsområde C: Slutenvårdsdos

Avser:

- Dosdispensering för slutenvården

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2021-0045