Region Stockholm Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450

Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandling av läkemedel på rekvisition vars avtal avslutas senast 29/2 2024. Därtill kan det komma läkemedel vi inte har avtal på idag som behöver upphandlas, eller läkemedel vi trots möjlig förlängning vill upphandla igen

Upphandling av läkemedel på rekvisition vars avtal avslutas senast 29/2 2024. Därtill finns läkemedel i denna upphandling som vi inte har avtal på idag. Vidare finns även läkemedel, som trots möjlig förlängningsmöjlighet, upphandlas igen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0092