Region Stockholm Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450, del 2

Läkemedel på rekvisition 2024, SLL450, del 2

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Substanser inkluderade i denna upphandling är: aflibercept, aprotinin, asparginas, cyklofosfamid, fluocinolonacetonid, humant normalt immunglobulin för extravaskulärt bruk, idarubicin, klorhexidin, landiolol, pantoprazol, pegaspargas, vasopressin (argipressin), vinflunin. Även adaptrar till nuvarande avtalade produkter önskas.Lot nr.: 1

Hållbarhetsbilaga

Substanser inkluderade i denna upphandling är: aflibercept, aprotinin, asparginas, cyklofosfamid, fluocinolonacetonid, humant normalt immunglobulin för extravaskulärt bruk, idarubicin, klorhexidin, landiolol, pantoprazol, pegaspargas, vasopressin (argipressin), vinflunin. Även adaptrar till nuvarande avtalade produkter önskas.

Last tender date: 01/10/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3498&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2025 23:00:00Lot nr.: 2

Anbudsinfordran

Substanser inkluderade i denna upphandling är: aflibercept, aprotinin, asparginas, cyklofosfamid, fluocinolonacetonid, humant normalt immunglobulin för extravaskulärt bruk, idarubicin, klorhexidin, landiolol, pantoprazol, pegaspargas, vasopressin (argipressin), vinflunin. Även adaptrar till nuvarande avtalade produkter önskas.

Last tender date: 01/10/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3498&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2025 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0377