Region Stockholm Läkemedel på rekvisition 2023, SLL450

Läkemedel på rekvisition 2023, SLL450

Region Stockholm, Stockholm

Läkemedel till slutenvården upphandlas årligen med en grundavtalstid på ett år och möjlighet till förlängning i upp till två, ibland tre, år. Inför den årliga upphandlingen ses avtalssortiment och övriga läkemedelsinköp över av expertråden i Region Stockholms läkemedelskommitté och en rekommendation avseende vad som ska inkluderas i upphandlingen lämnas till Styrgrupp för läkemedelsanskaffning för beslut.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gotlands län, Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0068