Region Stockholm Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Region Stockholm Avdelning Närsjukvård Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetsstystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett kan erhållas via nedanstående länk.

https://vardgivarguiden.se/avtal/avtalsomrade/lov-vardval-stockholm/lakarinsatser-i-sarskilda-boenden-for-aldre/

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2021-2785