Region Stockholm Lågtemperatursterilisatorer och förbrukning, SLL447

Lågtemperatursterilisatorer och förbrukning, SLL447

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingen omfattar Lågtemperatursterilisatorer, tillbehör, reservdelar, service och support, utbildning samt förbrukningsartiklar.

Lågtemperatursterilisatorer används på sterilenheter för att sterilisera temperaturkänsliga material och utrustningar som exempelvis rostfritt, aluminium, fiberoptik, kameraoptik, silikon, gummi, plastmaterial, elkablage, ultraljudsprober, stel - och flexibel endoskopi, doppler, flödesprober, flödesmätare, samt ultraljudstransducer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0324