Region Stockholm Kreativa kommunikationstjänster 2023, SLL1927

Kreativa kommunikationstjänster 2023, SLL1927

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

Region Stockholm har för avsikt att upphandla Kreativa kommunikationstjänster.Lot nr.: 1

Generell del

Denna upphandling avser kreativa kommunikationstjänster för Region Stockholms avropsberättigade verksamheter. Upphandlingen avser hela det utbud av tjänster som krävs för att definiera, planera, utveckla, genomföra och följa upp kreativa kommunikationsaktiviteter mot uppsatta kunskaps-, attityd- och beteendemål.

Last tender date: 04/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Prövning av anbudsgivaren

Enligt underlag

Last tender date: 04/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Krav på tjänsten

Denna upphandling avser kreativa kommunikationstjänster för Region Stockholms avropsberättigade verksamheter. Upphandlingen avser hela det utbud av tjänster som krävs för att definiera, planera, utveckla, genomföra och följa upp kreativa kommunikationsaktiviteter mot uppsatta kunskaps-, attityd- och beteendemål.

Last tender date: 04/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Utvärdering

Utvärdering genomförs utifrån anbudsgivarens beskrivning enligt bilaga 3 Utvärdering.

Last tender date: 04/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=14715&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0158