Region Stockholm Koronarangio röntgenutrustning

Koronarangio röntgenutrustning

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset (nedan Karolinska) inbjuder er att lämna anbud på upphandlingen som avser livscykelhantering av koronarangio röntgenutrustning (lab G27) för att guida intervention i hjärtat enligt beskrivning i upphandlingsdokumenten. Upphandlingen inkluderar 1 st. option.

Leverans och installation ske snarast möjligt.

Karolinska vill minska den negativa miljöpåverkan från utrustningens installering samt borttag av gammal utrustning, vilket riskerar att skapar mycket avfall, öka behovet av nya råvaror och att inbegripa byggnadspåverkan. Detta återspeglas i utvärderingen gällande Cirkularitet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2024-0870