Region Stockholm Kontorsmaterial, kontorspapper samt almanackor, SLL820

Kontorsmaterial, kontorspapper samt almanackor, SLL820

Region Stockholm, Stockholm

Kontorsmaterial, kontorspapper samt almanackor, SLL820

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0151